Ilmastonmuutoksen kieli: KÄSITTEITÄ

Maanantai, May 23, 2022

Kaikki puhuvat ilmastonmuutoksesta. Jos haluat osallistua keskusteluun, on hyvä tuntea ja ymmärtää siinä käytettäviä käsitteitä. Tuntemalla ne voit tehdä myös parempia päätöksiä yrityksen pyörittämisessä. Saat myös tarvitsemasi tiedot, jotta voit jakaa oppimaasi ja vastata henkilökunnan ja asiakkaiden kysymyksiin.

Nestlé Planetpro Ilmastonmuutoksen kieli

 

KASVIHUONEKAASUT (GHG)
Kasvihuonekaasut ovat ilmakehässä olevia aineita, jotka sitovat lämpöä lähellä maan pintaa aiheuttaen kasvihuoneilmiön. Ensisijaisia kasvihuonekaasuja ovat vesihöyry, hiilidioksidi, typpioksidi, metaani ja otsoni1

HIILIDIOKSIDI
Tätä kaasua esiintyy luontaisesti ja fossiilisten polttoaineiden ja biomassan,
maankäytön ja muiden teollisten prosessien sivutuotteena1. Se on yleisin ihmisen aiheuttama kasvihuonekaasu2.

ILMASTONMUUTOS
Mikä hyvänsä muutos ilmastossa, joka jatkuu pitkään. Se voi johtua luonnollisista prosesseista, voimista kuten auringon kierrosta, tulivuorenpurkauksista tai ihmisen toiminnasta, joka muuttaa ilmakehän koostumusta1.

MAAILMANLAAJUINEN LÄMPENEMINEN
Pintalämpötilan arvioitu nousu oli keskimäärin 30 vuoden aikana verrattuna esiteolliseen aikaan1.

HIILINEUTRAALI
Tuote, jonka hiilijalanjälki on nolla tai joka on kompensoitu. Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kaikki kasvihuonekaasupäästöt tuotteen elinkaaren kaikista vaiheista on vähennettävä, poistettava tai otettava huomioon siirtymä- tai hyvitysjärjestelmän kautta3.

NOLLAPÄÄSTÖT
Yritysten tavoitteet, jotka ovat yhteiskuntavastuun ja ilmastonmuutoksen tavoitteiden mukaisia:
1. Arvoketjun päästöjen vähentäminen globaalin lämpötilan rajoittamista koskevien ohjeiden mukaisesti 1,5  ̊C asteeseen ja
2. Neutraloimalla jäännöspäästöjen vaikutusta poistamalla pysyvästi yhtä paljon CO2 -päästöjä määrällisesti4.

PARIISIN SOPIMUS
Pariisin sopimus on kansainvälinen ilmastonmuutossopimus, jonka on hyväksynyt 196 osapuolta
vuonna 2015. Sen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 2 ºC asteeseen (ja mieluiten 1,5 º C asteeseen) verrattuna esiteolliseen aikaan5.

LINEAARINEN TALOUS
Tässä mallissa käytetään luonnonvaroja tuotteiden valmistukseen, jotka heitetään pois elinkaarensa lopussa. Se haaskaa materiaaleja eikä löydä niille uusia käyttötarkoituksia6.

KIERRÄTYSTALOUS
Talous, joka on suunniteltu uusiutuvaksi ja  pyrkii vähitellen erottamaan kasvun rajallisten luonnonvarojen kulutuksesta. Se perustuu kolmeen periaatteeseen: eliminoi jäte ja saasteet, kierrätä tuotteita ja materiaaleja ja uudista luontoa6.

HIILIJALANJÄLKI
Sekä prosessien että tuotteiden3 kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä henkilön, perheen, rakennuksen, organisaation tai yrityksen perusteella vuosittain2.

ELINKAAREN ARVIOINTI (LCA)
Tuotteen, palvelun tai järjestelmän koko elinkaaren aikainen tuotantopanosten, tuottojen ja mahdollisten ympäristövaikutusten koonti ja arviointi raakaa-aineiden hankinnasta käyttöajan päättymiseen7.

UUSIUTUVA MAATALOUS
Lähestymistapa viljelyyn, jolla pyritään suojelemaan ja palauttamaan viljelymaa ja sen ekosysteemi. Se auttaa vähentämään ilmakehän hiilidioksidipäästöjä ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä tuo etuja viljelijöille, ympäristölle ja yhteiskunnalle8.

HIILEN VÄHENTÄMINEN
Kaikki käytännöt, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä.

HIILENPOISTO 
Tämä prosessi imee hiilidioksidiailmakehästä ja varastoi sen jonnekin muualle, kuten puuhun, maaperään tai maanalaiseen varastoon toimitusketjun varrella1.9

HIILIKREDIITIT (CARBON OFFSETTING)
Mekanismi kompensoi tuotteen hiilijalanjäljen estämällä vastaavan kasvihuonekaasupäästöjen vapautumisen, vähentämisen tai poistamisen prosessissa, joka on tuotteen rajojen ulkopuolella sen koko elinkaaren ajan3. Yritykset ja yksityishenkilöt voivat tasapainottaa väistämättömiä päästöjä ostamalla hiilikrediittejä sertifioiduista toiminnoista9.
 

Lähteet:

 

  1. IPCC:n sanasto 
  2. Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (EPA), ilmastonmuutoksen sanastoa 
  3. ISO 14021:2016, ympäristömerkinnät ja -ilmoitukset 
  4. Tieteeseen perustuvat tavoitteet, SBTi:n nettonollakäsikirja ja kriteerit 
  5. Yhdistyneiden kansakuntien Pariisin sopimus 
  6. Ellen Macarthur Foundation, Mikä on kiertotalous? 
  7. ISO 14040:2006, ympäristönhallinta 
  8. Nestlé, uudistava maatalous 
  9. Southpole, Insetting: Kestävän kehityksen mukainen ratkaisu toimitusketjuihin; hiilikompensaatioiden selitykset