Nestlé kaksinkertaistaa toimensa ilmastonmuutoksen torjumiseksi - painopiste uudistavassa maataloudessa ja uusiutuvassa sähkössä

Torstai, December 3, 2020

Yhtenä ensimmäisistä YK:n Business Ambition for 1.5°c -kampanjan allekirjoittajista, Nestlé julkaisee yksityiskohtaisen aikataulutetun tiekartan, jolla yhtiö puolittaa päästönsä vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2050 mennessä samalla, kun yritys kasvaa. Keskiössä ovat uudistava maatalous, laajamittainen puiden istuttaminen, uusiutuvaan sähköön siirtyminen ja tuotteiden muokkaaaminen ympäristöystävälliseksi.

Päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet keskittyvät viljelijöiden ja tavarantoimittajien tukemiseen uudistavan maatalouden omaksumisessa, satojen miljoonien puiden istuttamiseen seuraavan 10 vuoden aikana ja siirtymällä 100 prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttöön vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Nestlé lisää jatkuvasti hiilineutraalien tuotemerkkien määrää, tästä esimerkkinä Nespresso. 
Nyt julkaistu ilmastotiekartta on tulos Nestlén liiketoiminnan ja toimintojen läpikotaisesta tarkastelusta. Tällä on haluttu ymmärtää haasteen mittakaava ja määritellä keinot, joilla siihen voidaan vastata. Lähtötasona edistyksen mittaamisessa toimii Nestlén vuoden 2018 päästöt eli 92 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei voi odottaa, emmekä mekään voi. Meidän on toimittava heti, jotta liiketoimintamme voi menestyä pitkällä tähtäimellä", toteaa Nestlén toimitusjohtaja Mark Schneider. "Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus puuttua ilmastonmuutoksen etenemiseen, koska toimimme lähes kaikissa maailman maissa ja meillä on kokomme puolesta mahdollisuus saada aikaan isoja vaikutuksia. Teemme yhteistyötä maanviljeijöiden, teollisuuden kumppaneiden, hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja asiakkaidemme kanssa vähentääksemme ympäristöjalanjälkeämme.”

Nestlén tie kohti hiilineutraalia tulevaisuutta keskittyy kolmeen pääalueeseen:

  • Yhtiö toimii jo 500 000 maanviljelijän ja 150 000 tavarantoimittajan kanssa tukeakseen heitä uudistavan maatalouden käytäntöjen toteuttamisessa. Käytännöillä pyritään parantamaan maaperän terveyttä sekä ylläpitämään ja palauttamaan erilaisia ekosysteemejä. Vastineeksi Nestlé palkitsee maanviljelijöitä maksamalla heidän tuotteistaan korkeamman hinnan, ostamalla niitä suurempia määriä sekä osallistumalla tarvittaviin investointeihin. Vuoteen 2030 mennessä Nestlé odottaa hankkivansa yli 14 miljoonaa tonnia uudistavalla maataloudella tuotettuja raaka-aineita, lisäten näin tällaisten tuotteiden kysyntää.

Nestlé myös laajentaa metsitysohjelmaansa istuttamalla 20 miljoonaa puuta joka vuosi seuraavien 10 vuoden ajan sellaisille alueille, joilta se hankkii raaka-aineita. Puiden istuttaminen tarkoittaa enemmän varjoisia alueita viljelykasveille, hiilen runsaampaa sitomista ilmakehästä, korkeampia satoja sekä lisääntynyttä monimuotoisuutta ja terveempää maaperää. Vuoteen 2022 mennessä yhtiön tärkeimpien hyödykkeiden, kuten palmuöljyn ja soijan pääasialliset toimitusketjut eivät aiheuta metsäkatoa. Näillä toimilla Nestlé rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia ja tarjoaa maatalousyhteisöille suurempaa varmuutta ja korkeammat tulot.

  • Seuraavan viiden vuoden aikana Nestlé odottaa saavansa päätökseen siirtymän uusiutuvan sähkön käyttöön 800:ssa toimipaikassaan kaikissa niissä 187:ssa maassa, jossa se toimii. Yhtiö on siirtämässä maailmanlaajuiseen ajoneuvokantaansa alempipäästöisempiin vaihtoehtoihin vuoteen 2022 mennessä sekä vähentää ja kompensoi liikematkailua. Lisäksi yritys toteuttaa toimenpiteitä vesien suojelemiseksi ja uudistamiseksi, ja pyrkii ehkäisemään ruokahävikkiä.
     
  • Nestlé laajentaa jatkuvasti kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotevalikoimaansa ja muokkaa tuotteitaan ympäristöystävällisemmiksi. Yritys lisää hiilineutraalien tuotemerkkien määrää antaen kuluttajille mahdollisuuden osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan. Hälsans Kök -tuotteet ovat hiilineutraaleja vuoteen 2022 mennessä, monet muut brändit seuraavan pian perässä.  Juomista muun muassa Nespresso ja S.Pellegrino ovat sitoutuneet hiilineutraliuteen myös vuoteen 2022 mennessä.

"Koska lähes kaksi kolmasosaa päästöistämme tulee maataloudesta, on selvää, että uudistava maatalous ja metsien uudelleenistutus ovat keskeisiä tiellämme kohti hiilineutraaliutta. Nämä toimet vähentävät päästöjä ja parantavat biologista monimuotoisuutta. Jatkamme myös toimintamme aihuettamien päästöjen poistamista ja parannamme tuotevalikoimaamme. Tämä on yksityiskohtaista työtä, mutta olemme sitoutuneet siihen”, sanoo Nestlén varatoimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja Magdi Batato

Turun tehtaalla Piltti-lastenruoan tuotanto on jo hiilineutraalia
”Kansainvälinen suunta ja tavoitteet on asetettu – nyt on aika toimia myös paikallisella tasolla. Pohjoismaissa ja Suomessa teemme töitä useassa konkreettisessa projektissa, jotka edistävät tavoitteisiin pääsemistä: pohjoismaisilla tehtaillamme olemme edistyneet merkittävästi päästöjen ja jätteiden vähentämisessä ja osallistumme paikallisen infrastruktuurin rakentamiseen jätehuollon ratkaisemiseksi; Turun tehtaallamme Piltti-lastenruoan tuotanto on jo hiilineutraalia; Hälsans Kök -tuotteidemme avulla mahdollistamme kuluttajille kasviperäisiä vaihtoehtoja; Nestlé for Healthier Kids -ohjelman kautta opetamme ja inspiroimme lapsia elämään terveellisemmin ja kestävämmin. Vaikka Nestlé on kansainvälinen yritys, olemme täysin sitoutuneita vaikuttamaan paikallisesti täällä Suomessa”, sanoo Nestlé Suomen maajohtaja Niina Koskinen.


Nestlén päästövähennystavoitteet on hyväksytty Science Based Targets iniativen (SBTi) toimesta, ja ne on määritelty Pariisin ilmastosopimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisiksi. SBTi on voittoa tavoittelemattomien järjestöjen yhteistyöelin, joka arvioi kansainvälisiä hiilipäästösitoumuksia.  Jatkossa Nestlé kertoo avoimesti edistymisestään vuosittain.