Nestlé tehostaa toimia muovijätteen vähentämiseksi

Keskiviikko, December 19, 2018

Nestlé on allekirjoittanut The New Plastics Economy Global Commitment -sitoumuksen yhdessä lukuisten yritysten ja valtioiden kanssa Our Ocean Conference -tapahtumassa Indonesian Balilla.

Global Commitment -ohjelman takana ovat Ellen MacArthurin nimeä kantava säätiö sekä Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UN Environment). Ohjelma kehittää kiertotalouden keinoja muovijätteen poistamiseksi. Global Commitment on merkittävä yhteishanke muovijätteen syntymisen ehkäisemiseksi.

”Global Commitment on kiireellinen askel siirtymässä kohti kiertotaloutta”, Nestlén pääjohtaja Mark Schneider sanoo.

”Me haluamme toimia ja olla esimerkki. Sitoudumme osaltamme varmistamaan, että muovi- ja muut pakkauksemme eivät päädy luontoon.”

Nestlé tiedostaa, että pakkausmateriaalin päätyminen jätteeksi täytyy estää. Yhtiö on asettanut tavoitteen tehdä kaikista pakkauksistaan kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi Nestlé on aloittanut useita tutkimus- ja tuotekehityshankkeita. Yksi näistä on NaturAll Bottle Alliance, jonka päämääränä on kehittää täysin orgaanisista raaka-aineista valmistettava kierrätyspullo.

Nestlé osallistuu aktiivisesti keräys-, lajittelu- ja kierrätysohjelmien kehittämiseen eri puolilla maailmaa.