Nestlé yhteiskunnassa

Torstai, June 7, 2018

Tavoitteemme vuodelle 2030

Parannamme elämänlaatua ja edistämme terveellisempää tulevaisuutta

Me Nestléllä vaikutamme miljardien ihmisten elämään: yhteistyötä kanssamme tekeviin maanviljelijöihin, tuotteitamme käyttäviin perheisiin, yhteisöihin, joissa työskentelemme ja luontoon, josta olemme riippuvaisia.

Missä vaikutamme

Nestléllä on kolme painopistealuetta, jotka sitoutuvat tiiviisti olemassaolomme tarkoitukseen. Nämä painopistealueet ovat Yksilöt ja perheet, Yhteisömme ja Ympäristömme. Olemme tehneet 42 julkista sitoumusta, joilla tuemme näitä kolmea painospistealuetta. Nestlé tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, ja kolme painopistealuettamme ovat linjassa niiden kanssa:

Kuinka työskentelemme

Nestlén liiketoiminnassa keskeistä on jaetun yhteisen arvon luominen (CSV, Creating Shared Value). Se tarkoittaa, että haluamme tuottaa liiketoiminnallamme arvoa osakkeenomistajien lisäksi myös yhteiskunnalle. Voimme menestyä myös tulevaisuudessa ainoastaan toimimalla vastuullisesti liiketoiminnassamme. Toimintamme perustana on lakien ja jopa lakejakin tiukempien, omien liiketoimintaperiaatteidemme noudattaminen. Lisäksi liiketoimintamme tukee aina kestävää kehitystä.

CSV linkit

CSV at nestle.com

Tarinat & Ideat at nestle.fi